14 / 2001

Dve domovini


Članki


IRENA GANTAR GODINA: Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne

IRENA MILANIČ: Skrb za drugo generacijo – primer SNPJ – kulturna investicija za ohranitev slovenske pripadnosti v Združenih državah Amerike

ULF BEIJBOM: Švedi v Ameriki

ZVONE ŽIGON: Slovenska kultura v Južni Ameriki po osamosvojitvi Slovenije

MATIJA OGRIN: Filozofsko delo prof. Milana Komarja

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi

ROZINA ŠVENT: Knjiga – blagoslov za dušo ; Knjiga – spomin in opomin

CVETKA KOCJANČIČ: Izzivi sodobnih slovenskih izseljenskih pisateljev

LEV DETELA: Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Medddobje

JERNEJA PETRIČ: Slovensko gledališče v Clevelandu : začetki, razcvet in konec

MIHAEL KUZMIČ: Začetki dramske dejavnosti med slovenskimi izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA

DUŠAN DRLJAČA, JADRANKA ĐORđEVIĆ: Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA

MIRJANA PAVLOVIĆ: »Braća Popović« : tanburica v življenju srbske skupnosti v Chicagu

ZVONE PODVINSKI: Foklorno življenje med Slovenci na Švedskem

MATJAŽ KLEMENČIČ: Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA

LOJZ TRŠAN: Slovenski filmski arhiv in izseljenstvo

DEAN CEGLAR: Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne