14 / 2001
Matjaž Klemenčič

Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDAIZVLEČEK
Slovenci v ZDA so v svojih naselbinah zgradili relativno veliko število slovenskih kulturnih spomenikov. V splošnem jih lahko razdelimo na sakralne in posvetne. Že samo cerkve so pomembne, od tistih, ki so bile zgrajene v času od preloma devetnajstega v dvajseto stoletje do dvajsetih let dvajsetega stoletja pa do slovenske kapele v Washingtonu. Nekatere med njimi so pomembne tudi kot arhitektonski spomenik. O tem je veliko pisalo tudi slovensko časopisje. V slovenskih narodnih domovih je prav tako ohranjeno pomembno slikovno gradivo, ohranjeni pa so tudi nekateri kipi.