14 / 2001
Mirjana Pavlović

»Braća Popović« : tanburica v življenju srbske skupnosti v ChicaguIZVLEČEK
»Bratje Popović« je med najstarejšimi srbskimi tamburaškimi orkestri v ZDA. Ustanovljen je bil leta 1929 v Koloradu. Avtorica prikazuje zgodovinsko ozadje orkestra ter družbeni in kulturni pomen tamburice kot etničnega simbola. Opozori na pomen tamburice pri ohranjanju in predstavljanju srbske kulture in etničnosti v ZDA.