2-3 / 1992
Irene Mislej

Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojniPrispevek nadaljuje snov, ki jo je podal Aleš Brecelj v članku Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojne. Osredotoči se na tisk, ki je izhajal v slovenski skupnosti, ki se je izoblikovala ob koncu dvajsetih let z množičnim prihodom slovenskih izseljencev iz okupirane Primorske. Prispevek obravnava vse tiskane časopise in revije od napada na Jugoslavijo 1. 1941 do izginotja zadnjega petnajst dnevnika 1. 1966. Dokumentira tudi vse urednike in pomembnejše sodelavce posam eznih časopisov. Po 1. 1966 obravnava biltene in druge publikacije v katerih so objavljali tudi v slovenščini. Omenja tudi posebne publikacije, koledarje in revije ob posameznih priložnostih.