49 / 2019
Veronika Bajt, Mojca Frelih

Krimigracije v SlovenijiIZVLEČEK

Avtorici v članku obravnavata »krimigracijo« (tj. kriminalizacijo migracij) v Sloveniji. Raziskujeta elemente kriminalizacije migracij v pravnem okviru, institucijah in politikah. Uokvirjanje tematike na normativni ravni institucij analizirata skupaj s pregledom izvajanja konkretnih postopkov v praksi, analizo političnih in strokovnih mnenj pa združujeta z analizo učinkov, ki jih imajo krimigracije na migrant(k)e. Ugotavljata, da izkušnje oseb, ki migrirajo, s krimigracijskimi ukrepi potrjujejo, da migracijska politika v Sloveniji, tudi kot posledica izvajanja smernic EU, postaja strožja in vedno bolj usmerjena v povečevanje kriminalizacije migracij.
KLJUČNE BESEDE: krimigracije, Slovenija, migracije, azil


Več ...