4 / 1993
Marina Lukšič-Hacin

Izseljenci v luči slovenske sociologijeNa osnovi kar se da celovitega pregleda vsebine in rezultatov socioloških del,  raziskav, prispevkov, doktorskih in magistrskih del ter ne nazadnje tudi diplomskih nalog, prispevek skozi analizo pokaže na v preteklosti ne obravnavana vprašanja in probleme, ki so za nadaljnja raziskovanje še kako pomembni.