27 / 2008

Urška Strle

Knjižna ocena: Aviva Chomsky, »They take our jobs!« And 20 Other Myths About Immigration, Beacon Press (United States), Paperback, 2007, 192 str.

Najstarejša hčerka slovitega Noama Chomskega je profesorica zgodovine Latinske Amerike in področja Karibov ter koordinatorka za latinsko-ameriške študije na Salem State College v ameriški zvezni državi Massachusetts. Aviva Chomsky, podobno kot njen oče, svoja akademska spoznanja pripenja na vlogo aktivne levičarke in družbene kritičarke. Četudi njena razprava zadeva predvsem področje zahodne hemisfere, je njeno glavno sporočilo povezano z ultimativno težnjo po večji humanosti v celem svetu. Ob razkrivanju prepletajočih se vezi med preteklostjo in sedanjimi razmerami se skozi posrečen prikaz trka med različnimi interesnimi sloji ameriške družbe jasno izreka za solidarnost z Latinoameričani in za polne pravice imigrantov. Njeno analizo podpira temeljni argument, da družbena merila in predpostavke bistveno vplivajo na razmišljanje o fenomenu imigracij; za ponazoritev le-tega se že v izhodišču na kratko poigra z obče sprejetimi terminološkimi skovankami, ki hkrati zrcalijo in obnavljajo razumevanja določenih izrazov, kot izraz »prvi svet« v odnosu do »tretjega sveta«, »razviti« v odnosu do »nerazvitih« ipd

27 / 2008

Urška Strle

Knjižna ocena: Aviva Chomsky, »They take our jobs!« And 20 Other Myths About Immigration, Beacon Press (United States), Paperback, 2007, 192 str.

Najstarejša hčerka slovitega Noama Chomskega je profesorica zgodovine Latinske Amerike in področja Karibov ter koordinatorka za latinsko-ameriške študije na Salem State College v ameriški zvezni državi Massachusetts. Aviva Chomsky, podobno kot njen oče, svoja akademska spoznanja pripenja na vlogo aktivne levičarke in družbene kritičarke. Četudi njena razprava zadeva predvsem področje zahodne hemisfere, je njeno glavno sporočilo povezano z ultimativno težnjo po večji humanosti v celem svetu. Ob razkrivanju prepletajočih se vezi med preteklostjo in sedanjimi razmerami se skozi posrečen prikaz trka med različnimi interesnimi sloji ameriške družbe jasno izreka za solidarnost z Latinoameričani in za polne pravice imigrantov. Njeno analizo podpira temeljni argument, da družbena merila in predpostavke bistveno vplivajo na razmišljanje o fenomenu imigracij; za ponazoritev le-tega se že v izhodišču na kratko poigra z obče sprejetimi terminološkimi skovankami, ki hkrati zrcalijo in obnavljajo razumevanja določenih izrazov, kot izraz »prvi svet« v odnosu do »tretjega sveta«, »razviti« v odnosu do »nerazvitih« ipd

27 / 2008

Metka Gombač

Knjižna ocecna: Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878–2000, Mladinska knjiga, Ljubljana 2008, 465 str.

Monografijo z originalnim naslovom Četrta stran trikotnika, ki jo je uredil Stanislav Koblar, je izdala založba Mladinska knjiga iz Ljubljane. Knjiga obsega kar 465 strani in je opremljena s številnimi izvirnimi fotografijami, prinaša pa enkraten pregled življenja in delovanja slovenske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Lahko rečemo, da je vzorčen primer, kako pisati zgodovino zdomstva in tako zagotoviti, da ta delček zgodovine Slovencev ostane v trajnem spominu. Delo je izšlo ob 110-letnici združevanja Slovencev v Bosni in Hercegovini v okviru raziskovalnega projekta Znameniti Slovenci v Bosni in Hercegovini, 1878-2000.

27 / 2008

Metka Gombač

Knjižna ocecna: Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878–2000, Mladinska knjiga, Ljubljana 2008, 465 str.

Monografijo z originalnim naslovom Četrta stran trikotnika, ki jo je uredil Stanislav Koblar, je izdala založba Mladinska knjiga iz Ljubljane. Knjiga obsega kar 465 strani in je opremljena s številnimi izvirnimi fotografijami, prinaša pa enkraten pregled življenja in delovanja slovenske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Lahko rečemo, da je vzorčen primer, kako pisati zgodovino zdomstva in tako zagotoviti, da ta delček zgodovine Slovencev ostane v trajnem spominu. Delo je izšlo ob 110-letnici združevanja Slovencev v Bosni in Hercegovini v okviru raziskovalnega projekta Znameniti Slovenci v Bosni in Hercegovini, 1878-2000.

27 / 2008

Ana Kralj

Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji

Avtorica s pomočjo diskurzivne analize raziskuje, kako so se tiskani množični mediji in politični predstavniki v slovenskem parlamentu odzvali na prihod tujcev (»ilegalnih« imigrantov) v obdobju t.i. prebežniške krize v Sloveniji v letih 2000 in 2001. Ugotovila je, da sta medijski in politični govor vzpostavila serijo diskriminatornih diskurzivnih praks s prevladujočo tezo o ogroženosti slovenstva, kar je vplivalo na institucionalno politično delovanje z legitimacijo sprememb zakonodaje v smeri zniževanja že doseženih standardov obravnave imigrantov, še posebej prosilcev za azil.
KLJUČNE BESEDE: tujci, nacionalizem, odnos do imigrantov v Sloveniji

27 / 2008

Ana Kralj

Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji

Avtorica s pomočjo diskurzivne analize raziskuje, kako so se tiskani množični mediji in politični predstavniki v slovenskem parlamentu odzvali na prihod tujcev (»ilegalnih« imigrantov) v obdobju t.i. prebežniške krize v Sloveniji v letih 2000 in 2001. Ugotovila je, da sta medijski in politični govor vzpostavila serijo diskriminatornih diskurzivnih praks s prevladujočo tezo o ogroženosti slovenstva, kar je vplivalo na institucionalno politično delovanje z legitimacijo sprememb zakonodaje v smeri zniževanja že doseženih standardov obravnave imigrantov, še posebej prosilcev za azil.
KLJUČNE BESEDE: tujci, nacionalizem, odnos do imigrantov v Sloveniji

27 / 2008

Marja Kuzmanić

Kolektivni spomin spreminjajočih se identitet: Študija z razpadom Jugoslavije povezanih spominov in identitet

Prispevek skozi analizo spominov na pomembnejše dogodke razpada Jugoslavije obravnava razlike v kolektivnih spominih ter socialnih predstavah različnih generacij Slovencev ter drugih pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih narodnosti, ki danes živijo v Sloveniji. Rezultati kvalitativne analize osemnajstih pol-strukturiranih intervjujev prikazujejo nasprotujoče si intepretacije razpada, spomine in predstave o Titovi Jugoslaviji ter spremembe na področju socialne (predvsem etnične) identifikacije.
KLJUČNE BESEDE: socialni/kolektivni spomin, identiteta, naracija, socialne predstave, razpad nekdanje Jugoslavije

27 / 2008

Marja Kuzmanić

Kolektivni spomin spreminjajočih se identitet: Študija z razpadom Jugoslavije povezanih spominov in identitet

Prispevek skozi analizo spominov na pomembnejše dogodke razpada Jugoslavije obravnava razlike v kolektivnih spominih ter socialnih predstavah različnih generacij Slovencev ter drugih pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih narodnosti, ki danes živijo v Sloveniji. Rezultati kvalitativne analize osemnajstih pol-strukturiranih intervjujev prikazujejo nasprotujoče si intepretacije razpada, spomine in predstave o Titovi Jugoslaviji ter spremembe na področju socialne (predvsem etnične) identifikacije.
KLJUČNE BESEDE: socialni/kolektivni spomin, identiteta, naracija, socialne predstave, razpad nekdanje Jugoslavije

27 / 2008

Špela Kalčić

»Ruto si vsak razlaga po svoje«: pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami

Članek temelji na podrobnih terenskih raziskavah, ki sem jih opravila med letoma 2003 in 2006 na Jesenicah. Obravnava prakse pokrivanja med slovenskimi muslimankami, bolj natančno med Bošnjakinjami. Opisuje konkretne prakse pokrivanja, analizira koranske ajete in hadise, ki služijo kot verska osnova pokrivanja, predstavi njihove najbolj razširjene interpretacije med islamskimi intelektualci in raziskovalci, nazadnje pa se posveti še bošnjaškim interpretacijam primarnih islamskih virov in njihovim konkretnim udejanjanjem v praksi. Interpretacije koranskih ajetov in hadisov, na katerih se utemeljuje pokrivanje, so precej raznolike in se v različnih okoljih manifestirajo skozi zelo različne materialne oblike in prakse. Za prakse pokrivanja je bolj kot so sami islamski viri, torej tekst, pomembno njihovo razumevanje, na slednjega pa vplivajo različni dejavniki: kako vsak posameznik razume islam, njegova izobrazba, osebnost ter okolje, v katerem se te interpretacije odvijajo. Enako velja tudi za slovenske muslimanke, Bošnjakinje.
KLJUČNE BESEDE: pokrivanje, islam, Bošnjakinje, hidžab, Koran,

27 / 2008

Špela Kalčić

»Ruto si vsak razlaga po svoje«: pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami

Članek temelji na podrobnih terenskih raziskavah, ki sem jih opravila med letoma 2003 in 2006 na Jesenicah. Obravnava prakse pokrivanja med slovenskimi muslimankami, bolj natančno med Bošnjakinjami. Opisuje konkretne prakse pokrivanja, analizira koranske ajete in hadise, ki služijo kot verska osnova pokrivanja, predstavi njihove najbolj razširjene interpretacije med islamskimi intelektualci in raziskovalci, nazadnje pa se posveti še bošnjaškim interpretacijam primarnih islamskih virov in njihovim konkretnim udejanjanjem v praksi. Interpretacije koranskih ajetov in hadisov, na katerih se utemeljuje pokrivanje, so precej raznolike in se v različnih okoljih manifestirajo skozi zelo različne materialne oblike in prakse. Za prakse pokrivanja je bolj kot so sami islamski viri, torej tekst, pomembno njihovo razumevanje, na slednjega pa vplivajo različni dejavniki: kako vsak posameznik razume islam, njegova izobrazba, osebnost ter okolje, v katerem se te interpretacije odvijajo. Enako velja tudi za slovenske muslimanke, Bošnjakinje.
KLJUČNE BESEDE: pokrivanje, islam, Bošnjakinje, hidžab, Koran,