9 / 1998
Rozina Švent

Pomen osebnih pisem (korespondenc) in dnevnikov pri predstavitvi celostne podobe umetnikovAvtorica v prispevku razkriva nekaj drobcev iz življenja in dela Louisa Adamiča. V glavnem gre za avtorje, ki jih je Adamič osebno spoznal ob svojih dveh obiskih (1932 - 33, 1929) v Sloveniji npr. Ivan Hribar in Edvard Kocbek. Bolj zanimivi so Adamičevi pisni stiki z ”razborinim” republikancem dr. Anton Novačanom, saj mu v pismu ”prizna”, da se ima tudi sam za republikanca. Toda Adamičevi pogledi na kakršnekoli družbene spremembe so nekaj povsem drugega; kot ”demokratičen Američan” se zavzema za nenasilno - ustavno spremembo sistema. Svoj delček ”spomina” na svojega nekdanjega učenca s takratne II. realne gimnazije doda tudi njegov razrednik dr. Alozij Wester, ki je kot kronist polnih 60 let beležil v svoj dnevnik vse pomembnejše dogodke iz svoje okolice.