9 / 1998
Avgust Horvat

Prizadevanja slovenskih izseljencev za predajo materinščine svojim potomcem v deželi pod južnim križemKo so slovenski predvojni in povojni izseljenci v Argentini vsaj za silo uredili življenjske razmere v novi deželi, so takoj začeli ustanavljati slovenske šolske tečaje in na ta način skrbeli za predajo slovenske besede svojim potomcem. Premagati so morali marsikatere težave, a so vztrajali do naših dni. Mislili so tudi na ustanovitev slovenskih šol s pravico javnosti a niso uspeli. Sedaj predvojni izseljenci že 65 let vztrajajo pri poučevanju slovenščine v šolskem tečaju, gre za četrto generacijo, povojni izseljenci pa 50 let v devetih tečajih za otroke tretje generacije.