44 / 2016

Dve domovini


Članki


MITJA SARDOČ: Dediščina knjige Liberalism, Community, and Culture

JEFF SPINNER-HALEV: Negotovi teoretični temelji kulturnih pravic

AVIGAIL EISENBERG: Vrednotenje kultur in avtonomija skupnosti

EAMONN CALLAN: Kymlicka o kulturnih pravicah in liberalizmu

HELDER DE SCHUTTER: Liberalni lingvistični obrat: pregled Kymlickovega argumenta svobode

WILL KYMLICKA: Liberalism, Community and Culture 25 let kasneje: filozofske raziskave in politične zahteve

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Teoretska tematizacija koncepta multikulturalizma skozi Taylorjevo politiko prepoznanja

ANA MARIA ARAGONéS, UBERTO SALGADO: Danska in Norveška: potrebe trga in kvalificirani migranti

ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne

NATAŠA ROGELJA, KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK, JERNEJ MLEKUŽ: Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi

KSENIJA ŠABEC: Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo

DEJAN VALENTINČIČ: Vračanje potomcev slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi k slovenski identiteti v kontekstu globalnega trenda individualizacije

ZALA PAVŠIČ: Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese

ANSAR UDDIN ANAS: Knjižna ocena - Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects, What Will Migration Look Like in 2045? Palgrave Macmillan, 2013

MIRAN KOMAC: Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015

KRISTINA TOPLAK: Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information