44 / 2016
Avigail Eisenberg

Vrednotenje kultur in avtonomija skupnostiZaščita manjšin je postala lakmusov test za liberalno naravo demokratičnih držav. Čeprav so kulturne pravice eden od odgovorov na zlorabe manjšin s strani prevladujočih skupin, se hkrati tako v akademskem kot tudi v javnem diskurzu vse pogosteje pojavljajo kritike na njihov račun. Te izražajo zaskrbljenost, da kulturne pravice izkrivljajo in esencializirajo kulture, da kulturna zaščita zakriva diskriminacijo na podlagi spola ter da legitimirajo lastno pripoved o zmoti zahodnih držav, da so pravične do podrejenih, zlasti avtohtonih manjšin. V članku se avtor sprašuje, ali je danes, »v luči omenjenih kritik ter glede na nedavno distanciranje nekaterih političnih voditeljev od multikulturalizma«, varovanje kulturnih pravic, kot jih je v svoji knjigi Liberalism, Community and Culture iz leta 1989 branil Kymlicka, še vedno pomembno, ter kje se s pomočjo kulturnih pravic manjšine ponovno izključuje iz polnopravnih državljanskih pravic.

KLJUČNE BESEDE: Kymlicka, liberalizem, multikulturalizem, kulturne manjšine, kolonializem


Več ...