56 / 2022
Mojca Vah Jevšnik, Mirjam Milharčič-Hladnik

Repatriacija slovenskih državljanov v obdobju omejevanja mobilnosti zaradi pandemije bolezni Covid-19Repatriacija zaradi izbruha pandemije Covid-19 je bila najobsežnejša pomoč pri vračanju v zgodovini Slovenije. Članek raziskuje odzivnost vlade na negotovosti in socialna tveganja, s katerimi so se soočali državljani, ki so med izbruhom pandemije Covid-19 obtičali v tujini. Temelji na pregledu poročil na ravni EU in nacionalni ravni, na kvalitativni analizi medijskih virov ter na intervjujih s strokovnjaki. Avtorici izpostavljata pomanjkanje podrobnih sistemskih smernic o transnacionalni socialni zaščiti v kriznih razmerah in trdita, da lahko uspeh pri repatriaciji slovenskih državljanov v veliki meri pripišemo ad hoc ukrepom, ki jih je izvedlo visoko motivirano in iznajdljivo konzularno osebje.
Ključne besede: pandemija Covid-19, omejitev mobilnosti, repatriacija, konzularna pomoč, Slovenija


Več ...