7 / 1996
Igor Maver

Literarno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Avstraliji v angleškem jeziku: Drugi pristanek Victorije ZabukovecČlanek najprej opredeli dvojezično literarno ustvarjalnost slovenskih izseljencev v Avstraliji, med njimi je tudi Victoria Zabukovec, tistih, ki že pojmujejo Avstralijo kot svoj novi dom. Roman Zabukovčeve The Second Landing, objavljen leta 1993, temelji na življenjskih izkušnjah avtoričinega moža Slovenca, pred in po njegovi naselitvi v Avstraliji takoj po drugi svetovni vojni. Predstavlja značilen in uspešen primer zgodovinske proze, z elementi fikcije in romansiranih biografij. Roman opisuje življenjske izkušnje protagonistov iz različnih dežel vzhodne in jugovzhodne Evrope. Avtorica skuša biti ves čas objektivna in povečini ne komentira usodnih dogodkov, za katere se protagonisti zdijo predeterminirani in katerim se ne morejo izogniti.