50 / 2019
Tamara Ditrich

Odpoved indijskih žensk posvetnemu življenju: Pozabljeno poglavje v zgodovini indijskih religijPrispevek najprej predstavi večtisočletno tradicijo indijskega asketizma in monasticizma ter oriše njihove glavne verske predpostavke in prakse. Pri tem se osredotoči na položaj žensk v starih asketskih tradicijah Indije, predvsem v budizmu, hinduizmu in džainizmu, kar predstavlja področje, ki je bilo doslej deležno malo pozornosti sodobnih raziskovalcev. Ker je prispevek del večjega raziskovalnega projekta o delovanju katoliških misijonark v kolonialni Indiji, na koncu identificira pomembna stičišča med indijskimi asketinjami in katoliškimi nunami in razmišlja o srečanju katoliškega in indijskega verskega diskurza.
KLJUČNE BESEDE: indijski asketizem, indijske asketinje, nune v indijskih religijah