18 / 2003

Dve domovini


Članki


ANDREJ VOVKO: POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIOGRAFSKI PRISPEVKI O MISIJONARJU IN IZSELJENSKEM DUHOVNIKU FRANCU PIRCU

STANE GRANDA: GOSPODARSKE RAZMERE NA KRANJSKEM V PIRČEVEM ČASU

BOGDAN KOLAR: IZVIRNE POTEZE DELOVANJA MISIJONARJA FRANCA PIRCA

MAJDA KODRIČ: Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike

MARJAN DRNOVŠEK: PISMO APOLONIJE NOČ IZ SV. JOŽEFA / ST. JOSEPH, MINNESOTA (1855)

MARJETA HUMAR: PIRČEVA STROKOVNA, LITERARNA IN DOPISOVALNA SLOVENŠČINA

MARINA LUKŠIČ-HACIN: VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: IZ SLOVENIJE V AMERIKO – STOPINJE SKOZI ČAS V AVTO-BIOGRAFSKIH DELIH SLOVENSKIH AVTORIC

IRENA GANTAR GODINA: IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848

KRISTINA TOPLAK: UMETNIŠKA ŠOLA SLOVENSKE KULTURNE AKCIJE

CATALINA BANKO, PABLO MOUZAKIS: SLOVENSKA EMIGRACIJA V ARGENTINI MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

BERNARDA ZUBRZYCKI, MARTA MAFFIA: POLJSKE IZSELJENSKE SKUPNOSTI IN NJIHOVI POTOMCI V PROVINCI BUENOS AIRES V ARGENTINI

JURIJ ZALOKAR: O MULTIKULTURI IN POMENU RAZLIČNOSTI NARODOV, JEZIKOV IN KULTUR

KSENIJA BATIČ: "DOMOVINA JE TU IN DOMOVINA JE TAM" RAZISKAVA MED PRIMORSKIMI IZSELJENCI O NJIHOVI VRNITVI V SLOVENIJO