7 / 1996

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Spremna beseda

JANEZ STANONIK: Friderik Baraga: ob dvestoletnici rojstva

MARJAN DRNOVŠEK: Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama

ALEKSEJ KALC: Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ona ozirom izseljenske sezname Tržaškega pristanišča.

ZVONE ŽIGON: Funkcionalni bilingvizem in Slovenci v Argentini in Urugvaju

MARTIN JEVNIKAR: Slovenki domovi v južni Ameriki

JANEZ STANONIK: Slovenci v ZDA: obdobje 1848-1891

MIHAEL KUZMIČ: Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev Svetega Ivana v Betlehemu, Pensilvanija, ZDA

MIHAEL GLAVAN: Doslej neznano pismo Louisa Adamiča iz zadnjega leta njegovega življenja

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vojeslav Mole: ob stodeseti obletnici rojstva

HELGA GLUŠIČ: Poezija Karla Mauserja

AVGUST HORVAT: Demografska gibanja med slovensko emigracijo v Argentini: iskanje življenjskega prostora

AVGUŠTIN BUDJA: Slovenci na Švedskem

IGOR MAVER: Literarno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Avstraliji v angleškem jeziku: Drugi pristanek Victorije Zabukovec

IRENA GANTAR GODINA: Slovenski študentje v srednji in vzhodni Evropi do leta 1918

IRENA GANTAR GODINA: Slovene studies Day na SSEES Univerze v Londonu 18. novembra 1995

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Desetletnica delovanja inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU

IRENA GANTAR GODINA: Stiki z raziskovalci izseljenske problematike v Kanadi

NIVES SULIČ: Glasbeni ambasadorji Republike Slovenije med Slovenci v ZDA: čustva ali razum?

IRENA GANTAR GODINA: Letno srečanje Zveze evropskih inštitutov za migracije.

ZVONE ŽIGON: Knjižna ocena - MARINA LUKŠIČ-HACIN: Ko tujina postane dom. Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih Znanstveno in publicistično središče, Sophia 7/95, Ljubljana 1995,214 str. (Zvone Žigon)

ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - IRENA GANTAR GODINA: Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje, Zbornik referatov s simpozija »Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje«, Portorož Slovenija18.-19. Maj 1995, Inštitut za Izseljenstvo, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Ljubljana 1995, 231 (Andrej Vovko)

SIMONA ZAVRATNIK: Knjižna ocena - VERA KRIŽIŠNIK-BUKIĆ, Slovenci v Hrvaški,Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 1995 (Simona Zavratnik)

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - IGOR MAVER , Ethnic Literature and Culture in the U.S.A., Canada and Australia, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1996, 306 str. (Janja Žitnik)

ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - Marjan Drnovšek, Drago Bajt, Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Nova revija, Ljubljana, 1995, 457 str. (Prispevki o izseljenstvu) (Andrej Vovko

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - : Merica! Merica! Emigrazione e colo- nizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902 (Merika! Merika! Izseljevanje in kolonizacija v pismih kmetov iz Furlanije in Veneta v Latinski Ameriki, 1876- 1902), Verona 1994. 270 str. (Aleksej Kalc)

ANDREJ VOVKO: Knjižna ocena - LEOPOLDINA PLUT- PREGELJ : Carole Rogel , Historical Dictionary of Slovenia, European Historical Dictionaries, No. 13, The Scarecrow Press, Inc, Lanham, Maryland, and London, 1996, 345 str. (Andrej Vovko)