15 / 2002
Katarzyina Szymanska

Družbena politika do priseljencev na Poljskem po letu 1989: oris problemaIZVLEČEK
Avtorica predstavi nekatera bistvena vprašanja raziskave o migracijskih tokovih v Poljski od leta 1989 naprej. Predvsem se odpira žgoči problem odnosa družbe, javnosti in vladnih reakcij na nove in masovne oblike migracij, na primer vietnamske etnične skupine in prebežnikov. Med migracijske tokove se prišteva tudi številne kratkoročne “obiske” tujcev iz sosednjih držav, ki na neformalnem trgu dela ponujajo storitve. Szymanska poskuša klasificirati oblike migracij ter jih statistično in normativno opredeliti. Analizirani so nekateri pogoji za priselitev različnih kategorij migrantov, ki jih vlada uveljavlja v svoji nastajajoči zakonodaji. Predstavljen je oris zanimivega primera etnične ekonomije stalno priseljenih Vietnamcev. Značilnost sedanje politike vlade je nekonzistentnost, plitkost ter pomanjkanje dolgoročne perspektive v regulaciji migracijskega fenomena. Tudi seznanjanje javnosti je odsotno ali nezadovoljivo. Raziskava je še v teku in avtorica se na tem mestu zadovolji z postavljanjem vprašanj, za katera upa najti odgovore ter izdelati priporočila vladi.