22 / 2005
Geri Smyth

VEČJEZIČNA KONFERENCA: DOVZETNOST NEKEGA MESTA ZA IZOBRAŽEVANJE UČENCEV IZ DRUŽIN PROSILK ZA AZILIZVLEČEK
Porazdelitev približno 1200 otrok iz družin prosilk za azil v Veliki Britaniji po šolah v Glasgowu na Škotskem je bila temelj za zagon projekta Glasgow Asylum Seekers Project (GASSP) – Podporni projekt prosilcem za azil, ki ga financira National Asylum Seekers' Support (NASS) – Nacionalna podpora prosilcem za azil. Izobraževalni del tega projekta je ustanovil dvojezične enote po šolah v Glasgowu, v katerih specializirani učitelji pospešujejo učenje angleškega jezika pri novodošlih učencih medtem ko s skupinskim poučevanjem omogočajo njihovo integracijo v večinske razrede.

Kaj se zgodi, ko enojezična šola v ekonomsko deprivilegirani, brezperspektivni mestni četrti postane zaradi državne politike večjezična, večrasna šola (Listina o priseljevanju in azilu)? Kako otroci iz družin prosik za azil, od katerih mnogi do prihoda na Škotsko niso bili deležni nobene formalne izobrazbe in ki jim je angleški jezik tuj, dojemajo šolsko skupnost?
Prispevek prinaša razlago kako dvojezična enota postane integralni del večinske šole zahvaljujoč kreativni pedagogiki, in na kak je šola prepoznala in ocenila znanje, ki ga ti otroci že posedujejo, z namenom pomagati jim razumeti smiselnost ućenja v novem jeziku.
Prispevek temelji na etnografski raziskavi, ki je bila izpeljana kot del European CLASP (Creative Learning and Student Perspectives / kreativno učenje in perspektive študentov) project v dvojezični enoti ene od osnovnih šol v Glasgowu, Škotska. Kooperativni etos, ki se je razvil med učitelji, je vplival na načine, ki otrokom omogočajo odločitve v zvezi z njihovim učenjem, to pa je povratno vplivalo na pedagogiko celotne šole.
V prispevku je nakazano kako je populacija teh visoko mobilnih učencev omogočila šoli boljše dojemanje perspektiv učencev ter kako je pripomogla k vzniku kreativne pedagogike v šoli.