47 / 2018

Dve domovini


Članki


JULIA CANDELLERO, SOLEDAD AYELéN HORST, LEANDRO ROSSANO SUKICH: Slovensko izseljevanje v Argentino v komunikološki perspektivi: Slovensko podporno društvo v Cordobi

JUDITA PETERLIN: Integracija Slovencev iz Argentine v nostalgično deželo prednikov in slovensko delovno okolje

MOHAMMAD MORAD, JURE GOMBAČ: »Probashiji« v Italiji. Nove destinacije: Trendi, izvori in profili bangladeških migrantov v Padovi in Cadonegheju

LINDA BECHT, LAURA BOUCSEIN, KATHARINA MAYR: Dinamika drugačenja v aktivizmu kot del nemške »Willkommenskultur« po letu 2015

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Raziskovanje slovenskega izseljenstva v luči spolno obeleženih migracij

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja

ALEKSEJ KALC: Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov

ZVONE ŽIGON: Med poslom in domoljubjem: Etnična ekonomija in Slovenci zunaj Republike Slovenije

MARTINA BOFULIN: O mlečni formuli in plenicah: Prepletene mobilnosti predmetov in ljudi v kitajskih transnacionalnih družbenih prostorih

LAURA BOUCSEIN: Knjižna ocena - Gabriella Lazaridis, International Migration to Europe: From Subjects to Abjects: Migration, Diasporas and Citizenship Palgrave Macmillan, 2015, pp. 199.

MIHA ZOBEC: Knjižna ocena - Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America and the State since the Late Nineteenth Century Lexington Books, Lanham, 2016, 357 str.

BOŠTJAN ZGONC: Knjižna ocena - Louis Adamič, Novi svet – ljudje in vizije: Izbrani odlomki iz dvanajstih Adamičevih knjig Mestna knjižnica, Grosuplje, 2015, 343 str.