8 / 1997
John Corsellis

Slovenska politična emigracija 1945-50Naselitev večine slovenske politične emgiracije iz Avstrije in Italije v Argentini v strnjeni skupini, skupaj z otroki, ostarelimi in oslabelimi, je izreden primer begunske samouprave kljub močnemu začetnemu neodobravanju oblasti in si kot taka zasluži celovito obravnavo, kakršno podaja pričujoči prispevek.