7 / 1996
Irena Gantar Godina

Stiki z raziskovalci izseljenske problematike v KanadiEnomesečno študijsko bivanje v Kanadi spomladi 1996 - v Ottawi in Torontu - je bilo na eni strani plodno in nadvse koristno za raziskovanje izseljevanja Slovencev in drugih slovanskih narodov v Kanado, na drugi strani pa se je pokazalo, da je to samo začetek, drobec, kamenček v širokem mozaiku raziskovanja izseljevanja Slovanov v Kanado. Lahko pa bi preraslo - menim, da bi moralo - v dolgoročnejši študij te zanimive problematike.

Ljubeznivosti slovenskega, češkega, poljskega in slovaškega veleposlaništva v Ottawi se moram zahvaliti, da sem dobila nekaj izjemno pomembnih informacij, ki so mi bile v veliko pomoč pri nadaljnjem delu v Torontu in Špeli Marinšek v Edmontonu, v Alberti. Prav tako se moram zahvaliti dr. Mariji Neudorfl. sodelavki National Archives v Ottawi, ki nama je v prvih dneh bivanja v Kanadi pomagala z nadvse koristnimi informacijami.


Več ...