45 / 2017
Andreja Vezovnik

Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«Članek s pomočjo kritične analize diskurza obravnava predvsem jezikovne načine, s pomočjo katerih so migranti konstruirani v osrednjem in najbolj branem slovenskem dnevniku – Slovenskih novicah. Ker se Slovenske novice žanrsko umeščajo med tabloide, članek najprej opredeli elemente tabloidov, nato pa s pomočjo empirične študije pokaže, kako so bili v obdobju med 20. 8. 2015 in 31. 12. 2015 migranti konstruirani kot »drugi«, Slovenci pa kot žrtve. S pomočjo analize avtorica ugotavlja, da tabloidni diskurz preigrava predvsem binarne dihotomije med »nami kot tistimi, ki poosebljamo žrtve, heroje in heroizirane žrtve, in »njimi«, ki za večinsko populacijo poosebljajo kulturno in varnostno grožnjo.
KLJUČNE BESEDE: migracije, tabloid, Slovenske novice, drugačenje, žrtev


Več ...