30 / 2009
Natalija Vrečer

Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.Znanstvena monografija Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na slovensko vojsko, ki jo je uredila Janja Žitnik Serafin, je izšla v tiskani in elektronski obliki pri Založbi ZRC, ZRC SAZU. Obsega dva dela: naslov prvega je Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in zaposlovanje v Slovenski vojski, naslov drugega pa Integracija priseljencev in Slovenska vojska.