29 / 2009
Nina Vodopivec

Knjižne ocene: Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.), Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, Založba ZRC (zbirka Migrantke), Ljubljana, 2009, 249 str.Kdo so ženske, ki so pred pol stoletja strmele v oddaljujočo domačo obalo, ko so z ladjo odhajale v Francijo, v Aleksandrijo ali pa preko oceana v Ameriko? Zakaj so odhajale? Kakšne strahove in kakšne upe so imele? Na takšna in podobna vprašanja poskuša odgovoriti sedem raziskovalk in raziskovalcev v knjigi z naslovom Krila migracij: Po meri življenjskih zgodb. Prispevki se osredotočajo na življenjske izkušnje in usode migrantk, delavk, mater in žena, gospodinjskih pomočnic in dojilj na tujem ter ukrajinskih, ruskih priseljenk in pokritih muslimank v Sloveniji.
Zgodbe oz. prispevke sta povezala in uredila Mirjam Milharčič Hladnik ter Jernej Mlekuž. Delo je izšlo pri založbi Migrantke, na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU v Ljubljani leta 2009.