32 / 2010
Mirjam Milharčič-Hladnik

Otroci in otroštvo v migracijskih kontekstihPredstavitvi težavnosti definicij otroštva in otrok v kulturoloških in zgodovinskih študijah sledi prikaz različnih načinov umestitve otrok v migracijskem procesu in odločitvah zanj. Vsak način je ilustriran s primeri iz raziskav, ki izhajajo iz avto/biografskih virov in narativnih prikazov subjektivne migracijske izkušnje. Zaključek apelira na raziskovalce in proučevalce migracij, da upoštevajo subjektivizacijo »predmetov« svojih raziskav in učlovečijo migrante, predvsem pa njihove otroke. S tem besedilo poveže otroke v zgodovinskem kontekstu slovenskega izseljenstva in otroke znotraj priseljenstva v Slovenijo danes v skupno zgodbo.
KLJUČNE BESEDE: pozicioniranje otrok v migracijskih kontekstih, slovensko izseljenstvo, stigmatizacija migrantskih otrok.