42 / 2015
Nick Osbaldiston

Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracijeIZVLEČEK

Temeljna premisa življenjsko-stilskih migracij je, da ideali, ki jih motivirajo, torej iskanje boljšega življenja, niso homogeni za vse skupine in kontekste. V nasprotju z drugimi raziskovanji migracij, so življenjsko-stilske migracije proučevane skozi kontekst kulture; udeleženci izhajajo pri osmišljanju svoje izkušnje iz različnih kulturnih struktur. Članek proučuje pripovedi udeležencev življenjsko-stilske migracije v Avstraliji. Pripovedi zajemajo tri širše teme: kritiko potrošništva, nostalgijo in vzdrževanje meja. Gledano skozi sociološko lečo to izkazuje fleksibilnost koncepta življenjsko-stilskih migracij in uporabnost sociologije kulture pri nadaljnji razlagi tega pojava.

KLJUČNE BESEDE: sociologija kulture, življenjsko-stilske migracije, čas, nostalgija, kulturne meje


Več ...