14 / 2001
Irena Milanič

Skrb za drugo generacijo – primer SNPJ – kulturna investicija za ohranitev slovenske pripadnosti v Združenih državah AmerikeIZVLEČEK
Prispevek obravnava, kako je Slovenska narodna podporna jednota skušala pritegniti in ohraniti mlado članstvo v organizaciji. Leta 1913 je SNPJ ustanovila mladinski oddelek, leta 1922 pa je začel izhajati dvojezični mesečnik Mladinski list–Juvenile. Prvi urednik je bil Jakob Zupančič, leta 1926 ga je nadomestil Andrej Kobal, od leta 1929 do leta 1944 pa je list urejeval Ivan Molek. Leto 1938 predstavlja pomembno prelomnico v urejanju lista, saj so se po slovenskih naselbinah začenjali ustanavljati mladinski krožki (Juvenile Circles); Mladinski list–Juvenile pa je postal važna povezovalna točka za mladinska društva raztresena po celotnem ameriškem ozemlju.