18 / 2003
Jurij Zalokar

O MULTIKULTURI IN POMENU RAZLIČNOSTI NARODOV, JEZIKOV IN KULTURIZVLEČEK
Avtor obravnava razvoj multikulturnih odnosov v Avstraliji po drugi svetovni vojni, ki so jim nasprotovali različni rasizmi in desničarsko protimultikulturno delovanje. Resnični vzpon multikulture je preprečilo tudi oživljanje avstralskega etnocentrizma, kar je zapazil že leta 1989, ko je zapuščal Avstralijo. Med načelno deklerativnostjo in resničnim življenjem v multikulturnem duhu je nastajal vedno večji prepad. Avtor je naredil vzporednice z usodo črnopoltega prebivalstva v ZDA in z evropskimi integracijskimi dogajanji. Na eni strani je multikulturna retorika, na drugi dejanski odnosi, ki so daleč od načel multikulturalizma. Opozarja na kvarnost narodne in jezikovne diskriminacije, ki pelje k uničenju nekega ljudstva oziroma narodne skupnosti, posledično tudi k rušenju nravnosti in vrednostnega sistema tja do samouničevalnih nagnjenj. Ohranjanje narodnosti, kulture in jezika smatra za najpomembnejše družbene naloge, tudi na področju izseljenstva in priseljenstva. Ohranjanje jezika in etnične identitete nikakor ni nekakšno čuvanje zastarelih socialnih danosti, kot to hočejo prikazati nekatere antropološke in sociološke šole, ampak to ohranjanje temelji na dejstvu, da vsak človek nosi v sebi genetske prvine svojega razvoja.