8 / 1997
Adam Walaszek

Poljski delavci v ZDA (1880-1925): kmetje - Poljaki - etničnostPrispevek obravnava aktivno reakcijo poljskih priseljencev na socialne in politične razmere industrijske Amerike. Upošteva primere, kjer narodnost sovpada z družbenim razredom. Posebna pozornost je posvečena vprašanju, kako so priseljenci iz Poljske uporabljali prvine narodne oziroma ljudske kulture v svojem boju za izboljšanje socialnega položaja. Rezultat raziskave dokazuje, da je prav uporaba teh prvin omogočila poljskemu priseljenskemu delavskemu razredu pritegnitev širše etnične skupnosti, vključno s srednjim razredom priseljencev iz Poljske, k podpori stavk in drugih oblik njihovega socialnega protesta.