49 / 2019
Neža Kogovšek Šalamon

Pomen pogojevanja za članstvo v EU na področju kriminalizacije migracij v državah Zahodnega BalkanaOdzivanje Evropske unije (EU) na migracijske izzive presega ozemlje njenih držav članic. Prek pozunanjenja mejnega nadzora se preliva na ozemlje Zahodnega Balkana (ZB), ki ga preči ena najpomembnejših migracijskih poti s Srednjega vzhoda in Afrike proti Evropski uniji. Medtem ko države ZB ne kažejo interesa za migrante in jih štejejo za problem EU, ta evropsko integracijo pogojuje z vzpostavitvijo struktur upravljanja z migracijami, podobnimi tistim v EU. Prenos prava EU pa povečuje tudi stopnjo kriminalizacije migracij, kar kaže na problematično vlogo EU in nacionalnih zakonodajalcev na ZB v razmerju do temeljnih pravic migrantov.
KLJUČNE BESEDE: migracije, pridržanje, kriminalizacija migracij, Evropska unija, Zahodni Balkan


Več ...