50 / 2019
Maja Gostič

Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in NemčijiČlanek obravnava subjektivno zaznavanje položaja izseljenih iz Slovenije med letoma 2014 in 2017. Poglobljeno je predstavljena izkušnja njihovega bivanja in dela v Avstriji in Nemčiji, ki sta prostor najbolj množičnega sodobnega izseljevanja iz Slovenije. Subjektivne izkušnje migrantov so ob podpori objektivnih statističnih podatkov pomembne za razumevanje celostne slike sodobnih ekonomskih migracij. Namen raziskave je bil pridobiti čim več informacij o migracijski izkušnji s stališča današnjega časa, pojava globalizacije in mobilnosti. Raziskava je pripomogla k razumevanju sodobnih motivov in izkušenj izseljevanja v prostoru Evropske unije.
KLJUČNE BESEDE: sodobni slovenski izseljenci, Avstrija, Nemčija, subjektivne izkuš­nje, ekonomske migracije