40 / 2014
Mojca Vah Jevšnik, Kristina Toplak

Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijahIZVLEČEK
Foresight ('predvidevanje') je metodologija, samostojna ali komplementarna drugim pristopom, uporabna za oblikovanje verjetnih scenarijev prihodnjega razvoja. Uporabna je tako za obogatitev kvantitativnih podatkov kot spodbuda oblikovalcem politik, da rezultate predvidevanja uporabijo v strateškem načrtovanju na področju migracij in z njimi povezanih procesov. V članku je predstavljen prvi primer vključevanja različnih deležnikov s področja migracij v razpravo o prihodnjih scenarijih razvoja na tem področju v Sloveniji. Scenariji so bili oblikovani na delavnici, organizirani v okviru mednarodnega projekta »SEEMIG - Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v Jugovzhodni Evropi – transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam«, in so v članku v skrajšani obliki predstavljeni skupaj z metodološkim načrtovanjem in uporabo različnih metod predvidevanja. V zaključku so, kot doprinos metodologije predvidevanja k strateškemu načrtovanju na področju migracij, predstavljeni tudi rezultati.
KLJUČNE BESEDE: foresight metodologija, migracije, migracijske študije, strateško načrtovanje, oblikovanje politik