49 / 2019

Dve domovini


Članki


VERONIKA BAJT, MOJCA FRELIH: Krimigracije v Sloveniji

MOJCA M. PLESNIČAR, JAKA KUKAVICA: Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

ALEŠ ZAVRŠNIK: Evropska digitalna trdnjava in veliki biometrični EU IT sistemi: Kriminologija meje, tehnologija in človekove pravice

NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Pomen pogojevanja za članstvo v EU na področju kriminalizacije migracij v državah Zahodnega Balkana

VASJA BADALIČ: Zavrnjeni Sirci: Kršitve načela nevračanja v Turčiji, Libanonu in Jordaniji

VLASTA JALUŠIČ: Kriminalizacija »proimigrantskih« iniciativ: Reduciranje prostora človeškega delovanja

MOJCA PAJNIK: Avtonomija migracij in vladnost plastičnih meja

ALEKSEJ KALC: Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja

KATJA HROBAT VIRLOGET: »Istrski eksodus« in istrska družba po njem

IGOR JOVANOVIĆ: Ilegalne migracije iz hrvaškega dela Istre med letoma 1945 in 1968

NEŽA ČEBRON LIPOVEC: Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste

MIHA ZOBEC: Nadzor in preganjanje slovenskih antifašistov v Argentini: Zarotniško delovanje oblasti pri spopadanju z »nezaželenimi« priseljenci