1 / 1990
Bogdan Kolar

Družba sv. Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnicePredstavljeni so začetki cerkvene bratovščine, ki je skrbela za izseljence in doživela večji razmah v nemškem jezikovnem področju. Preko Avstrije so se z njo seznanili tudi Slovenci in jo v prvih letih 20. stoletja sprejeli kot obliko organiziranega dela za rojake po svetu. Prispevek je nastal na podlagi arhivskega gradiva, ki se nahaja v arhivu dunajske nadškofije, in časopisnih poročil.