34 / 2011
Svetlana Trbojevik, Natasha Bogoevska

Migracija, socialna izključenost in vprašanja identitete makedonskih RomovIZVLEČEK

Ključni vidiki vprašanj, povezanih z identiteto Romov, so neizogibno povezani s tradicionalno migracijo na eni strani in dolgotrajno izpostavljenostjo Romov diskriminaciji in družbeni izključenosti na drugi. Zato debata o vprašanjih identitete, ki so diskutabilna tudi v okviru romske skupnosti, ne bi bila mogoča brez kratkega pregleda zgodovinskih vzorcev o gibanju romske skupnosti, procesih sprememb v času valov migracije, pa tudi ohranjanja zavesti o pripadanju eni skupini s specifičnimi etničnimi in kulturnimi potezami.

Sodobna analiza vprašanj identitete Romov v Makedoniji ima ambiciozen cilj: skozi aplikacijo treh pristopov uporabljenih v raziskovanju Romov želi dati pregled vzroka in učinkov socio-ekonomskega statusa Romov, migracije in vprašanj povezanih z identiteto.

KLJUČNE BESEDE: Romi, migracija, identiteta, socialna izključenost


Več ...