54 / 2021
Fabio Perocco

Koronakriza in migracije: Pansindemija in njen vpliv na migranteKoronakriza je že obstoječe neenakosti še poudarila in povečala. Hkrati jih je tudi preoblikovala, spremenila stare, povzročila nove ter prepletla stare in nove. Te procese, zlasti diferenciran vpliv na zdravstveno krizo, je mogoče opazovati pri migracijah. Članek uvodoma analizira ekološko družbeni izvor novega koronavirusa in z njim povezanih rasnih zdravstvenih neenakosti, nadaljuje pa z obravnavo posledic pandemije na zdravje in delovne razmere migrantskih delavcev, prosilcev za azil in migrantov na poti. Osvetljuje sindemično situacijo, v kateri so se znašli. KLJUČNE BESEDE: koronavirus, neenakosti, migracije, pandemija, sindemija
KLJUČNE BESEDE: koronavirus, neenakosti, migracije, pandemija, sindemija


Več ...