9 / 1998
Janja Žitnik Serafin, Milan Likič Guček

Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, 1.-5. september 1998Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU je pod vodstvom predstojnice dr. Irene Gantar Godina organiziral mednarodno konferenco z naslovom Ob 100.obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, ki je potekala v portoroškem hotelu Emona v Bernardinu od 1.-5. septembra 1998. Srečanja se je udeležilo 30 referentov iz Slovenije, Italije, Avstrije, Madžarske, Jugoslavije,Velike Britanije, Poljske, Rusije, Kanade in ZDA.