15 / 2002
Bruce Friedman, Juliet Stumpf

Govoriti nov jezik: imigracije in civilne pravice v globalni ekonomijiIZVLEČEK
Migracije delovnih tokov preko državnih meja soočajo nacije z konfliktnimi razmerji vprašanj o kulturnem in ekonomskem statusu prebivalcev ob vse večji potrebi po delu. V ZDA je ta odgovor ponudil zakon o imigracijah – osnovni instrument vlade za kontrolo meje svoje države. V obrambi pred nedokumentiranimi priseljevanji je vlada ZDA sprejela vrsto zakonov in uveljavila nove strategije, da bi nadzorovala učinke priseljevanja na domači trg delovne sile. Vendar, te strategije lahko povzročajo škodljive posledice na trgu dela, ki naj bi ga ščitile, če ne upoštevajo civilno pravnih pravic posameznikov znotraj istega trga delovne sile. Te strategije lahko prizadenejo tudi posameznika izven trga delovne sile na nepredvidljiv in negativen način. Tekst torej analizira medsebojne vplive imigracije in uzakonjenih civilnih pravic ljudi ter učinke tega odnosa na trgu dela, v dveh smereh. Prvo, odpiramo vprašanja vloge civilnih pravic posameznikov v reformi imigracijskega zakona (Act of 1986), ki je delodajalcem prepovedal zaposlovanje ljudi, ki jim država ne prizna pravice zaposlovanja. Druga pozornost je usmerjena na analizo položaja žrtev nedokumentiranega “transporta ljudi” ter Zakona Violence Protection Act of 2000 (Zakon o zaščiti ljudi pred nasiljem).