51 / 2020
Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović

Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografijiAvtorja v članku predstavljata Adamičevo vlogo v drugi svetovni vojni, v kateri je deloval v okviru ameriških organizacij, kakršni sta bili Commom Council for American Unity in Vladna komisija za narodno obrambo. Pri tem se je zavzemal za upoštevanje etnične raznolikosti ameriškega prebivalstva pri aktiviranju v vojnih naporih ZDA. Adamič je bil tudi vodilni član organizacij ameriških južnoslovanskih izseljencev, kakršna sta bila Združeni odbor južnoslovanskih Američanov in Slovenski ameriški narodni svet. Ker novejša ameriška literatura delovanje jugoslovanskih Američanov med drugo svetovno vojno obravnava zlasti kot problem nacionalne varnosti ZDA, nam odkriva doslej še ne razkrito plat delovanja Louisa Adamiča.
KLJUČNE BESEDE: Louis Adamič, ZOJSA, FBI, komunizem, Jugoslavija