26 / 2007

Dve domovini


Članki


ŠPELA KALČIĆ: Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj

AHAC MADEN: Spletne strani Slovencev po svetu

MARJAN DRNOVŠEK: Krekova vestfalska pisma: versko-moralni, narodno-kulturni in politični pogledi in izseljenstvo

REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Temeljne značilnosti hrvaškega prebivalstva, s poudarkom na izseljevanju v preteklih petdesetih letih

URŠKA STRLE: Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni

MARTHA LEA: Pomen cerkve in verskih kongregacij za slovenske in norveške emigrante v Združenih državah Amerike. Primerjalni vidik

KAJA ŠIROK: Tallinn Summer School, How collectivities remember: structures and spaces of social and cultural memory, Tallinn, 26 July – 2 August 2007

JURE GOMBAČ: 57. mednarodni kongres Zveze za preučevanje begunske problematike po svetu (Association for the Study of the World Refugee problem, AWR), Vilnius, 20.- 24. september 2007

MOJCA VAH JEVŠNIK: Knjižne ocene - Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str.

VLADKA TUCOVIČ: Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.