1 / 1990
Breda Čebulj Sajko

Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvoBralcu vsebina prispevka nudi podatke o prvih začetkih organiziranega zbiranja gradiva o slovenskih izseljencih, ki je z ustanovitvijo Študijskega centra za zgodovino slovenskega izseljenstva pri SAZU l. 1963 preraslo v institucionalizirano obliko. Prikazan je nadaljnji razvoj delovanja študijskega centra, ki se l. 1982 preimenuje v Inštitut za izseljenstvo SAZU, l. 1986 pa v Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU.