5 / 1994
Marina Lukšič-Hacin

Dr. Božo Škerlj in slovenski izseljenci v AmerikiPrispevek opisuje stike dr. Božo Škerlja s slovenskimi izseljenci v Clevelandu,  njihovo medsebojno knjižno izmenjavo in njegov obisk Clevelandske skupnosti med  študijskim potovanjem po ZDA. Izkušnje, spoznanja, ki jih je pridobil, in ideje, ki so  se mu porodile, je podal v knjigi Neznana Amerika in pozneje v članku Nekaj  akulturacijskih pojavov pri ameriških Slovencih. Prav slednje delo je izrazito socialno  antropološko. V njem je B. Škerlj obravnaval akulturacijo in v zaključku podal nekaj  izhodišč za raziskovanje akulturacijskih procesov med slovenskimi izseljenci.