27 / 2008
Mojca Vah Jevšnik

Migranti z mandatom za formiranje nacije. Mednarodna dejavnost na multietničnem ozemlju KosovaPovojna rekonstrukcija Kosova se odvija pod okriljem mednarodne civilne uprave, na čelu katere je Misija Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) s partnerji. Mednarodno osebje, ki se je v velikem številu naselilo na ozemlju Kosova, je dobilo mandat za izgradnjo nacije po vzoru zahodnoevropskega teritorialnega modela. Za implementacijo tega modela, ki je prepoznan in promoviran kot primerna in zaželena rešitev za multietnično strukturo kosovske družbe, je nujno potrebna zgladitev sporov med etničnimi skupnostmi, kar ostaja primarni izziv za akterje Misije ZN na Kosovu. Za dosego tega cilja so bile ponujene številne nejasne in vprašljive strategije, njihov neuspeh pa začenja spodkopavati profesionalno integriteto mednarodnega osebja.
KLJUČNE BESEDE: formiranje nacije, UNMIK, mednarodna skupnost, migracije, Kosovo