58 / 2023
Miha Zobec

Knjižna ocena – Gregor Antoličič, Maksimilijan. Cesar po Napoleonovi milosti Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022, 191 str.Monografija slovenskega zgodovinarja Gregorja Antoličiča je prva na Slovenskem,ki pod drobnogled jemlje življenje Maksimilijana Habsburškega, najbolj znanega potem, da je v 60. letih 19. stoletja prevzel mehiški prestol. Zgodbo o Maksimiljanovimehiški avanturi sicer najdemo že v znanem stripu Meksikajnarji Zorana Smiljanića,njegovo življenjsko ozadje pa predstavljata tudi romana Prikazen iz Rovenske DragaJančarja in Maks Dimitrija Rupla. Te romaneskne upodobitve je Antoličič v svojimonografiji nadgradil z zgodovinsko analizo in povzel tudi tiste epizode Maksimilijanovegaživljenja, ki slovenskemu bralcu niso tako znane. Pri tem si je pomagals sistematičnim študijem arhivskega gradiva, pri čemer, razumljivo, prednjačijo viriiz avstrijskega prostora, ter s širokim naborom literature. Monografija je zastavljenaklasično in v osmih poglavjih prikazuje najpomembnejše etape Maksimilijanovegaživljenja. Za slovenskega bralca, ki brata Franca Jožefa povezuje zlasti s potjo prostovoljcevv mehiško vojsko, je še posebej zanimivo, da je posebno poglavje posvečenoprav odpravi »meksikajnarjev«.