8 / 1997

Dve domovini


Članki


ALEKSEJ KALC: Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 19. stoletju in do prve svetovne vojne

AVGUST HORVAT: Prizadevanja za izobrazbo med slovenskimi izseljenci v Argentini

METOD M. MILAČ: Petje druži nove priseljence: ustanovitev in prva leta Pevskega zbora Korotan

JURIJ ZALOKAR: Jezikovna pregrada - imigranti in kulturni preobrat

IGOR MAVER: Danijela Hliš in njena nova pesniška zbirka Hideaway Serenade (1996)

HENRY A. CHRISTIAN, TINE T. KURENT: Kako razbrati sliko: kolaž Maksa Vanke “Druga svetovna vojna”

ADAM WALASZEK: Poljski delavci v ZDA (1880-1925): kmetje - Poljaki - etničnost

MIHAEL KUZMIČ: Gradivo o prihodnosti prekmurskih izseljencev v newyorško pristanišče v letih 1891-1958

JOHN CORSELLIS: Slovenska politična emigracija 1945-50

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Odločen korak v novo desetletje življenja: portret akademika prof. dr. Ferda Gestrina

JURIJ ZALOKAR: Ivan Kos: Slovenec v carski Rusiji

MIHAEL KUZMIČ: Jože Mihelič (14. marec 1902 - 7. maj 1989)

JERNEJA PETRIČ: Remembering Henry A. Christian 1931-1997

ZVONE ŽIGON: Slovenstvo med potomci Slovencev - poročilo o študijskem potovanju po južni Ameriki

IRENA GANTAR GODINA: Inštitut za izseljenstvo ZRC SAZU se predstavi v Londonu

MARJAN DRNOVŠEK: Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda

CVETKA KOCJANČIČ: Slovene identity: The Canadian experience

ROZINA ŠVENT: Knjižna ocena - Mirko Gogala, Usoda izseljencev, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1996, 326 str. (Rozina Švent)

STANE GRANDA: Knjižna ocena - Darko Friš, ur., Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894-1994, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Založba Ilex, Ljubljana 1997, 294 str.

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)