46 / 2017
Megi Rožič

Kompleksna jezikovna identiteta kot posledica migracije v literarnih delih Brine Svit in Eve HoffmanPrispevek predstavi primerjalno analizo literarnega opusa Brine Švigelj Merat (Brine Svit) in romana Eve Hoffman Lost in Translation: Življenje v drugem jeziku s temeljnim poudarkom na jezikovni identiteti, ki se v delih obeh literarnih ustvarjalk zelo izrazito pojavlja in je ključno povezana tudi z njuno avtobiografsko izkušnjo migracije ter z jezikovnim, s kulturnim in z družbenim vživljanjem v novo okolje. Literarni ustvarjalki se v svojih delih ob vprašanjih jezikovne identitete dotikata tudi osebnostne gradnje literarnih protagonistov in protagonistk v novem življenjskem okolju po izkušnji migracije.
KLJUČNE BESEDE: Brina Švigelj Merat (Brina Svit), Eva Hoffman, jezikovna identiteta, izkušnja migracije, identitetna gradnja, avtobiografija


Več ...