33 / 2011
Duška Knežević Hočevar

Obrazi migracij v govoru o rodnostiPrispevek presoja vztrajnost esencialističnega razumevanja nacionalnega prebivalstva v govoru o njegovidemografi ji. Tovrstne razprave so postale aktualne z evidenco rodnosti pod enostavno obnovoprebivalstva. Akademske in politične razprave o njenih negativnih družbenoekonomskih posledicahin verjetnih scenarijih njihovega reševanja, še posebno migracijskega, so razkrile različna razumevanjapredstave o nacionalni populaciji. Prispevek sprva pojasnjuje poglavitna ozadja tovrstnih razprav, natopa z analizo govora o rodnosti-migracijah v tiskanih medijih na Slovenskem presoja odmik od esencializiranegapojmovanja prebivalstva države.
KLJUČNE BESEDE: migracije, rodnost, slovenski tiskani mediji, nacionalno prebivalstvo, esencializem