29 / 2009
Andrej Rahten

Izidor Cankar in Kraljevo jugoslovansko poslaništvo v Buenos AiresuČlanek obravnava delovanje slovenskega diplomata dr. Izidorja Cankarja na diplomatskem predstavništvu Kraljevine Jugoslavije v Buenos Airesu v letih 1936–1942. Raziskava njegovega delovanja temelji na virih iz arhivov v Ljubljani in Beogradu, pri čemer je še zlasti natančno ovrednotena njegova korespondenca z vodilnimi slovenskimi politiki na predvečer druge svetovne vojne in med vojno samo. Cankar se je suvereno uveljavil kot diplomatski predstavnik, hkrati pa je bil prvi jugoslovanski poslanik, ki si je kot prioriteto zastavil skrb za slovenske izseljence iz Primorske.
KLJUČNE BESEDE: Izidor Cankar, Kraljevina Jugoslavija, Argentina, diplomacija, slovenski izseljenci