52 / 2020
Marina Lukšič-Hacin

Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na SlovenijiNamen prispevka je osvežiti spomin na čas intenzivnega (globalnega) pojava bega možganov, na njegove tematizacije v izbranih raziskavah in na položaj v Sloveniji v obdobju od konca petdesetih let do začetka devetdesetih let 20. stoletja, to je do slovenske osamosvojitve. V prvem delu prispevka avtorica teoretsko tematizira različne pojme in njihove opredelitve, v drugem delu pa prikaz samega pojava osvetli s preglednimi podatki, ki kažejo vpetost Slovenije v takratno širšo svetovno dinamiko. V zaključku poudari, da je za razumevanje pojava v vseh njegovih razsežnostih ključno razumevanje širšega konteksta.
KLJUČNE BESEDE: beg možganov, odliv veščin, migracija visokokvalificiranih in usposobljenih kadrov, migracija