36 / 2012

Dve domovini


Članki


MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij

OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, MILAN PAGON, MAJDA PŠUNDER: Ocena resnosti nasilnih dejanj nad dijaki priseljenci v dijaških domovih

MITJA SARDOČ: Pomen vključevanja različnosti v vzgoji in izobraževanju

NATALIJA VREČER: Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografi ja

IRENA LESAR, IVANA ČANČAR, ANITA JUG DOŠLER: Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti

DRAGO KOS: »Avtohtona« evropska džamija?

ŠPELA KALČIĆ: Etnografi ja avtohišarstva v Zahodni Afriki: Turisti, popotniki, upokojeni migranti in peripatetiki

NATAŠA ROGELJA: Živeti na barki v Mediteranu: Luksuz ali marginalnost? – Etnografska refl eksija pomorskih življenjsko-stilskih migracij

MILAN JAZBEC, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov

MARKO KLAVORA: Ko izbire ni: Pričevalci in evakuacija Slovencev iz Sarajeva novembra 1992

TANJA ŽIGON: Dunajčanka v Ljubljani: Medkulturno delovanje Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner

NINA VODOPIVEC: Knjižna ocena - Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str.

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.–25. 3. 2012)